Deset výhod čištění suchým ledem:

  1. Účinné a rychlé čištění: málo čistících cyklů = zkrácení celkového času odstávky čištěného zařízení.
  2. Čištění se provádí na místě: čištění suchým ledem je plně mobilní čištění, při kterém není třeba čištěné zařízení demontovat a odvést na čištění, následně přivést a znovu smontovat což je časově i finančně náročné.
  3. Suchý charakter metody: na rozdíl od páry nebo vodního tryskání odpadá potencionální tvorba koroze, růst bakterií ve vlhkém prostředí. Suchý led není vodivý tj. metoda se s výhodou používá pro čištění elektrických zařízení, kabelů, rozvaděčů atd.
  4. Neabrazivní: čištění suchým ledem nepoškozuje povrch, odstraní pouze nečistotu.
  5. Nevzniká sekunderní odpad:  při čištění nedochází ke generování sekundárního odpadu, neboť oxid uhličitý přechází do atmosféry a na místě zůstává pouze původní nečistota. Odpadají náklady na likvidaci čistícího média (např. písku, kyselin, louhů, organických rozpouštědel, většinou kontaminovaného původní nečistotou.
  6. Čištění lze provádět v krátkých předem určených časech, např. mezi směnami přes noc a tím nenarušit výrobu tj. bez odstávky zařízení a bez prostojů obsluhy čištěného zařízení tj. ekonomicky výhodně.
  7. Ekologicky nezávadné: Nevystavuje zaměstnance chemickému nebezpečí jako při čištění pomocí chemických látek a rozpouštědel. CO2 pro výrobu suchého ledu se získává jako vedlejší produkt jiných průmyslových procesů. Při výrobě a čištění suchým ledem tedy nevzniká nové CO2, které by zatěžovalo životní prostředí ale pouze se využívá jeho vlastností. Tento proces tedy nijak nezatěžuje životní prostředí.
  8. Bezpečné pro pracovníky: nejsou vystaveni chemickému nebo prašnému prostředí.
  9. Výkonné pro pracovníky: není tak pracovně náročné jako tradiční čistící metody.
  10. Vyhovující čištění pro potravinářský průmysl, dostatečně silný pro mnohé další odvětví.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode