Princip metody:

Tryskání suchým ledem je obdobou pískování, otryskávání plastovými granulemi, sodou apod. Médium - pelety suchého ledu (tj.CO2 v pevném skupenství, který má teplotu cca -78°C) jsou akcelerovány tlakovým zařízením a směrovány na povrch, který má být čištěn. Unikátní předností suchého ledu je to, že po dopadu na povrch ihned sublimuje do okolní atmosféry.

 


Metoda kombinuje disipaci energie při nárazu a rychlý transfer chladu ze suchého ledu na povrch. Fenomén bývá nazýván termickým šokem. Pelety během sublimace z pevné do plynné fáze mnohonásobně (800x) zvětšují svůj objem a tím napomáhají ke snadnému odloupnutí zkřehlého povlaku.

Díky tomuto mechanismu nedochází k poškození podkladu ani ke generování sekundárního odpadu, neboť oxid uhličitý přechází do atmosféry a na místě zůstává pouze původní materiál.

 

Účinnost tryskání je funkcí tvrdosti média a rychlosti, kterou je toto médium vrháno proti povrchu. Vzhledem k tomu, že pelety suchého ledu jsou poměrně měkké, je potřeba využít kvalitního zdroje tlakového vzduchu ( obvykle 6-8m3/min při 6-9barech) a zejména rozdílné tepelné roztažnosti podkladu a nánosu. 

Nežádoucí nečistoty po kontaktu s peletami suchého ledu křehnou, ztrácejí svou pružnost a na rozhraní s podkladem vzniká mechanické pnutí. To je umocněno kinetickou energií pelet, jejich sublimací spojenou s nárůstem objemu. Následně dochází k úplnému odloupnutí a odstranění tlakem vzduchu mimo čištěný povrch.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode