Princip tryskání suchým ledem

Tryskání suchým ledem je obdobou pískování, otryskávání plastovými granulemi, sodou apod. Médium - pelety suchého ledu (tj.CO2 v pevném skupenství, který má teplotu cca -78°C) jsou akcelerovány tlakovým zařízením a směrovány na povrch, který má být čištěn. Unikátní předností suchého ledu je to, že po dopadu na povrch ihned sublimuje do okolní atmosféry.

Peletky suchého ledu
Peletky suchého ledu

Metoda kombinuje disipaci energie při nárazu a rychlý transfer chladu ze suchého ledu na povrch. Fenomén bývá nazýván termickým šokem. Pelety během sublimace z pevné do plynné fáze mnohonásobně (800x) zvětšují svůj objem a tím napomáhají ke snadnému odloupnutí zkřehlého povlaku.

Díky tomuto mechanismu nedochází k poškození podkladu ani ke generování sekundárního odpadu, neboť oxid uhličitý přechází do atmosféry a na místě zůstává pouze původní materiál.

Účinnost tryskání je funkcí tvrdosti média a rychlosti, kterou je toto médium vrháno proti povrchu. Vzhledem k tomu, že pelety suchého ledu jsou poměrně měkké, je potřeba využít kvalitního zdroje tlakového vzduchu ( obvykle 6-8m3/min při 6-9barech) a zejména rozdílné tepelné roztažnosti podkladu a nánosu.

Nežádoucí nečistoty po kontaktu s peletami suchého ledu křehnou, ztrácejí svou pružnost a na rozhraní s podkladem vzniká mechanické pnutí. To je umocněno kinetickou energií pelet, jejich sublimací spojenou s nárůstem objemu. Následně dochází k úplnému odloupnutí a odstranění tlakem vzduchu mimo čištěný povrch.

Vytvořte si webové stránky zdarma!